_Nederlands


HOLANDÈS. Traducció de Marga Demmers

BESTEK (Coberteria)

Het ging erom de woorden op hun plaats te leggen
met hetzelfde geduld als waarmee moeder
in steeds dezelfde la het bestek opbergt als het droog is,
minstens twee keer per dag al zoveel jaren lang.
De soeplepels scheiden van de dessertepels
of de koffielepels, de vorken met de houten steel van die met aluminium
en tot slot de messen apart houden zonder je te snijden. Het ging erom
een enigszins coherente orde te vestigen en te respecteren,
zonder de mogelijkheid te blokkeren dat het toeval hierin een plaats krijgt,
zoals wanneer vader de vijzel opbergt waar je hem niet verwacht
en er nog steeds evenwicht bestaat in wat vertrouwd is.
Het ging er simpelweg om te blijven proberen
niet te capituleren wanneer de alledaagsheid zich vijandig toont
en de ontknopingen, onvoorspelbaar.

BALKONS (Balcons)

Ik maak de salade met smakeloze tomaten
en verbeeld me hoe je het hoofdgerecht kookt onder de halogeenlamp
die voortdurend flikkert alsof hij naar me knipoogt.

Van mij ken je vermoedelijk alleen de omtrek van mijn schaduw
vertekend door het gordijn en een intimiteit die we nooit zullen opbiechten.

Ik hoef je naam niet te weten om je ritme te delen
of het gebaar te leren waarmee je de luiken sluit:
de dagelijkse tederheid van waaruit ik je gadesla
stelt vast dat jij en ik ook anderen zouden kunnen zijn.
Deze stad maakt ons uitwisselbaar.